Naturpleje

Som en del af vores arbejdsområder, tilbyder vi også at udføre opgaver, der hører under naturpleje.

Det kan være opgaver som fx:

  • Slagleklipning af områder med fx hyben eller andre grove vækster
  • Anlæg eller oprensning af søer og vandløb
  • Rydning af hegnslinjer både manuelt eller med maskiner

Vi har et tæt samarbejde med flere dygtige entreprenører, som råder over større maskiner; udkørselsvogne, knuser på bælter mm.

Vi har også stor erfaring med opsætning af frostfri drikkekopper og mulepumpe i det åbne landskab med hvad der til hører; nedgravning og styret underboring af vand- og strømkabel i følsomme naturområder.

I forbindelse med naturplejeprojekter er det ofte et krav, at der skal være adgang for offentligheden. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at opsætte klaplåger, færiste, trapper, spang og broer ved adgangsveje. Alle dele har vi stor erfaring med at løse.

Ofte er der mulighed for at søge tilskud til etablering af hegn i Natura 2000 områder, herunder også rydning af tilgroede arealer.

Kontakt os og kom godt i gang med dit næste hegn- eller naturprojekt.

Ring til os
Skriv til os

Home » Naturpleje