Hestehegn

Når du skal vælge nyt hestehegn, er det vigtigt, at du vælger et hegn, som kan ses tydeligt. Det skal samtidig være et hegn, der tilgodeser hestens sikkerhed.

Træhegn er det hegn, der er mest anvendt som hestehegn. Det skyldes, at det både er synligt og meget robust, hvis dine heste skulle finde på at løbe ind i hegnet.

Det er altid en god idé at få opført 2 stk. strømførende tråde indvendigt, så du undgår, at hestene gnubber sig og gnaver i stolper og lægter.

Til ledåbninger vil det i mange tilfælde også være en fordel at montere en låge, da denne er nemmere at håndtere end et almindeligt led. Her kan anvendes både stål- og trælåger. Højden på et hestehegn vil typisk være mellem 90-130 cm.

Skal vi opføre et hestehegn for dig, så kontakt os med det samme.

Ring til os
Skriv til os