Hegn til dyr

Hegn til geder
Geder er et af de husdyr, der er de vanskeligste at hegne inde, da de både kan kravle og springe.Som hegn til geder anbefaler vi nethegn min. 120 cm højt med 3 strømførende tråde indvendigt på hegnet.På større arealer hvor græstrykket ikke er så stort (meget føde) vil et 7-tråds Iso-Wood hegn i højde 120 cm være en god og billigere løsning.Ved alle typer hegn er en god og solid hjørnepæl fundamentet for, at dit hegn kan stå stramt og godt i mange år frem.Ring til os på 59 11 88 86 og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt eller send os en mail på shn@shnhegn.dk
Hestehegn
Når du skal vælge nyt hestehegn, er det vigtigt, at du vælger et synligt hegn, som kan ses tydeligt. Det skal samtidig være et hegn, der tilgodeser hestens sikkerhed. Træhegn er nok det hegn, der er mest brugt, da det både er synligt og meget rubust, hvis dine heste skulle finde på at løbe ind i hegnet. Opsæt derfor altid 2 stk. strømførende tråde indvendigt, så du undgår, at de gnubber sig og gnaver i stolper og lægter.Til ledåbninger vil det i mange tilfælde også være en fordel at montere en låge, da denne er nemmere at håndtere end et almindeligt led.
Her kan anvendes både stål- og trælåger.Højden på et hestehegn vil typisk ligge mellem 90-130 cm.

Kontakt os på 59 11 88 86 eller send os en mail på shn@shnhegn.dk og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt

Hegn til fjerkræ
Hegn til fjerkræ skal både holde fjerkræet inde og samtidig forhindre fx ræve i at komme ind.Vi foreslår, at man anvender et rævetæt nethegn i højden 180 cm.Desuden skal der monteres 1-3 strømførende tråde på udvendig side for at holde ræven væk.Det kan også være nødvendigt at grave hegnet ned i jorden eller udlægge et vandret hegn fra 0,5-1 m på terræn for at forhindre undergravning af hegnet.

Kontakt os på 59 11 88 86 eller send os en mail på shn@shnhegn.dk og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt

Hegn til grise
Hegn til grise skal opfylde bestemte krav udstukket af Veterinærdirektoratet.Der kan være forskellige krav alt efter hvor indhegningen skal være i forhold til omgivelserne. Skal hegnet være i nærheden af en vej, campingplads, bebyggelse el. lign., er der større krav til indhegningen. Læs mere via www.vsp.lf.dk. Alt efter hvilke krav der stilles til hegningen, kan indhegningen udføres som trådhegn med 3-7 tråde med og uden omfangshegn.Er der sohold med smågrise, vil det ofte være nødvendigt, at lave et omfangshegn udført med rævetæt nethegn i minimum 140 cm højde og med 2 strømførende tråde for at holde ræve ude.Det kan også være nødvendigt at grave hegnet ned i jorden eller udlægge et vandret hegn fra 0,5-1 m på terræn for at forhindre undergravning af hegnet.Kontakt os på 59 11 88 86 eller send os en mail på shn@shnhegn.dk og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt
Hegn til køer
Hegn til køer og kvæg er som udgangspunkt med 2 tråde. Vi ser dog, at malkekvæg godt kan “nøjes” med 1 tråd, da de normalt er rolige dyr. Kødkvæg min. 2 tråde og renracet kvæg med kalve 3 tråde.Alle 3 typer hegn kan laves med enten faste pæle i trykimpægnerede pæl eller Akacie pæl. En billigere løsning er 1, 2 eller 3 tråds hegn med Iso-Wood pæle. På alle typer hegn er en god og solid hjørnepæl fundamentet for, at dit hegn kan stå stramt og godt i mange år frem.Ring til os på 59 11 88 86 og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt eller send os en mail på shn@shnhegn.dk
Hegn til vildt
Hegn til vildt kan anvendes både med ønske om at holde vildtet ude og i andre tilfælde for at holde dyrene inde.Til indhegning af frugttræer, nyplantninger og juletræer m.m. vil man oftest anvende haretæt, knyttet nethegn i en højde fra 140-170 cm. Hvis det drejer sig om at indhegne en bestand af eksempelvis då- eller kronvildt, er der krav om, at hegnet skal have en højde på min. 2 m og udføres med et nethegn med den specielle Tightlock-knude. Se evt. hjortebekendtgørelsen. Denne model nethegn gør at nettet får en trampolineffekt, hvilket afbøder skader hos dyrene, hvis de løber imod hegnet. Der er ligeledes krav omkring hjørne- og mellempæle.Vi står gerne til rådighed med tilbud, råd og vejledning ved ønske om opførelse af hjortefarm.Ring til os på 59 11 88 86 eller send os en mail på shn@shnhegn.dk og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt